Så fungerar domännamnet: En enkel guide

In Alla inlägg, Webbhotell & Domän by Annika Vallgren

Ett domännamn är den lättförståeliga adressen till en webbplats, vilket gör internet enklare att navigera. I denna artikel förklarar vi vad ett domännamn är, hur du kan välja och registrera rätt domännamn för din webbplats, och hur det hjälper dig att skapa en stark onlinepresence med fokus på “domännamnet”.

Viktiga slutsatser

 • Domännamn fungerar som en bro mellan användare och internet genom att översätta lätta att komma ihåg ord till komplexa IP-adresser, vilket förenklar navigering online.
 • Domain Name System (DNS) är avgörande för att konvertera domännamn till IP-adresser, vilket gör det möjligt för webbläsare att hitta och visa rätt webbplatser.
 • Att välja ett bra domännamn innebär att det bör vara kort, lätt att komma ihåg, relevant för verksamheten och SEO-vänligt för att förbättra synligheten i sökmotorer.

Introduktion

Illustration av en dator och en webbadress

Domännamn är inte bara en teknisk konstruktion för nätverksnavigation; de är en grundläggande komponent i en organisations onlineidentitet. Är det inte fascinerande hur några få ord i adressfältet kan ta oss till en webbsida sprängfylld med information, tjänster eller kanske nästa onlineäventyr? Det är magin bakom domännamnet, som står i centrum för vår förståelse av internet.

Tänk på domännamnet som en genväg, en enklare väg att komma ihåg än den komplexa sifferserien som utgör en IP-adress. Varje gång du skriver in ett domännamn i webbläsaren, som www.example.com, leds du omedvetet till en unik IP-adress där en dator, oftast en server, väntar på att visa dig en hemsida. Denna process är inte bara bekväm utan också livsviktig för företag som använder sina domännamn som en av sina viktigaste marknadskanaler och för att kommunicera med sina kunder via e postadress.

Vem som helst kan få tillgång till denna resurs genom att köpa ett domännamn från en domänregistrerare, förutsatt att namnet inte redan är upptaget. Men hur fungerar processen bakom kulisserna, och hur kan du välja rätt domännamn för ditt företag eller personliga projekt? Låt oss dyka ner i domännamnets fascinerande värld.

Vad är ett domännamn?

Illustration av olika domännamn

Ett domännamn är en bro mellan användaren och den komplicerade digitala världen av IP-adresser. När du skriver in ett namn som “example.com” i din webbläsare, använder du ett domännamn som din väg till en specifik plats på nätet. Det är en vital del av hur vi interagerar med webben; en adress som representerar en webbplats och fungerar som dess identitet på internet.

Ursprung och Utseende av Domännamn

För företag är domännamnet en viktig tillgång, ofta synonymt med varumärkets identitet och dess digitala närvaro. Men ett domännamn är inget utan dess bakomliggande IP-adress, en unik sifferserie som varje server på nätet har. Domännamn gör det möjligt för oss att undvika att behöva komma ihåg dessa komplexa IP-adresser och istället använda lättförståeliga ord och fraser.

Vad gör då ett domännamn tillgängligt för dig? Processen att “registrera” ett namn innefattar faktiskt en överenskommelse om rätten att använda ett särskilt namn inom en specifik toppdomän, som till exempel .se eller .com, och denna rättighet måste förnyas med jämna mellanrum för att bibehålla ägandet.

Delar av ett domännamn

Varje domännamn du stöter på och skriver in i din webbläsare har en egen struktur. Visste du att domännamnet kan delas upp i tre centrala delar? Vi pratar om underdomän (eller subdomän), domän och toppdomän.

För att ta ett konkret exempel, låt oss betrakta adressen “blogg.example.com”. Här representerar “com” toppdomänen, som visar vilken kategori av webbplats eller dess geografiska placering. “Example” är själva domänen, ofta företagsnamnet eller termen som webbplatsen vill förknippas med. Slutligen har vi “blogg”, en underdomän som kan användas för att dirigera besökare till en särskild sektion eller tjänst kopplad till huvuddomänen.

Hur man väljer rätt domännamn

Det är vanligt att “www” används som underdomän, men det är inte ett krav. En underdomän kan vara allt som företaget vill använda för att organisera och skilja delar av sin webbplats från varandra, vilket ger en stor flexibilitet.

Ett välplanerat system av underdomäner kan göra det enklare för besökare att navigera och hitta det innehåll de söker på din webbplats.

Hur fungerar DNS med domännamn?

Illustration av DNS-systemet

Kärnan i hur domännamn fungerar på nätet är DNS, eller Domain Name System. Det är DNS som omvandlar det lättförståeliga domännamnet till den tekniska IP-adressen som krävs för att din webbläsare ska kunna lokalisera den rätta webbplatsen på internet. Systemet fungerar som en osynlig översättare, som gör det lättare för oss att navigera på nätet utan att behöva hantera komplicerade IP-adresser.

DNS-databasens struktur liknar ett stort familjeträd, där varje gren representerar olika delar av internets domänstruktur. Det gör att DNS kan vara decentraliserat och robott mot fel, eftersom ingen enskild punkt bär hela systemets last. För varje domän finns en namnserver som agerar som en referenspunkt för att peka på var i nätverket den aktuella webbplatsens information finns lagrad.

Denna namnserver underhålls av ett domänvärdföretag, som har ansvaret för att se till att rätt information alltid är tillgänglig när någon efterfrågar den. Dessa företag spelar en viktig roll i att hålla internet öppet och tillgängligt genom att tillhandahålla de tjänster som gör DNS möjligt.

Typer av toppdomäner

Illustration av olika toppdomäner

När du utforskar världen av domännamn kommer du att stöta på en mångfald av olika toppdomäner. Det finns generiska toppdomäner (gTLD) som .com, .net och .org, som ofta används av företag och organisationer på internet. Men det finns också landskoder som representerar toppdomäner för specifika länder, till exempel .se för Sverige eller .uk för Storbritannien.

Dessa landspecifika toppdomäner ger en lokal förankring och kan vara ett smart val för företag som huvudsakligen riktar sig till en specifik nationell marknad. Tänk på att .de är för Tyskland, .fr för Frankrike och .jp för Japan. Det finns också en rad unika toppdomäner som är anpassade för specifika ändamål eller grupper, såsom .edu för utbildningsinstitutioner, .gov för amerikanska regeringsorgan, och .mil för USA:s militär.

Detta system tillåter inte bara en strukturerad uppdelning av webbens enorma utbud av webbplatser utan ger också användare och företag möjligheten att välja en domän som bäst representerar deras syfte eller identitet. Att välja rätt toppdomän för ditt domännamn kan påverka hur din webbplats uppfattas och hur lätt den kan identifieras av din tänkta publik.

Registrera ett domännamn

Att välja och registrera ett domännamn är en viktig process för alla som vill etablera sig på nätet. Det första steget är att komma på ett distinkt och unikt namn som du vill förknippas med din närvaro på internet. Sedan måste du välja en lämplig toppdomän som matchar ditt namn och syfte.

Registreringsprocessen är relativt enkel och kan genomföras genom ett flertal företag som erbjuder denna tjänst. Du börjar med att:

 1. Söka efter tillgängligheten av ditt önskade domännamn
 2. Lägga till det i din kundvagn
 3. Välja den tid du vill registrera det för, vanligtvis mätt i år
 4. Lägga till de tjänster du behöver
 5. Granska din beställning
 6. Avsluta köpet

När du har slutfört din beställning och betalat den årliga avgiften, så är domännamnet ditt att använda. Kom ihåg att förnya din registrering regelbundet för att behålla din rätt till domännamnet. Många leverantörer erbjuder också automatisk förnyelse och domänlås, vilket kan hjälpa till att skydda din domän från att oavsiktligt förfalla eller obehörigt överföras.

Underdomäner och deras användning

När det gäller att organisera din närvaro på internet, kan underdomäner vara ett oumbärligt verktyg. En subdomän, till exempel “support.example.com”, kan hjälpa till att organisera och skilja olika delar av din webbplats för både användare och sökmotorer.

En av de mest kända användningarna av underdomäner är WordPress Multisite, där varje webbplats i ett nätverk kan ha sin egen unika subdomän. Detta är perfekt för företag som driver flera tjänster eller förgreningar och vill ge var och en en distinkt webbadress inom det större varumärket. Det är även betydelsefullt att nämna att underdomäner kan skapas i obegränsat antal utan extra kostnad, vilket ger stor frihet för företag att expandera och anpassa sin webbnärvaro.

När det kommer till sökmotoroptimering, är det dock bra att ha i åtanke att underdomäner kan ses som separata enheter från huvuddomänen, vilket kan påverka hur din webbplats rankas i sökresultaten. Därför är det viktigt att tänka igenom hur och när underdomäner används för att säkerställa att de tjänar ditt onlinevarumärkes bästa intressen.

Skydda ditt domännamn

Att skydda ditt domännamn är lika viktigt som att välja det. En av de mest grundläggande säkerhetsåtgärderna är att sätta upp automatisk förnyelse, vilket säkerställer att ditt domännamn inte kommer att förfalla på grund av missade betalningar eller andra misstag. Om den automatiska förnyelsen inte lyckas, finns det oftast en kort period att lösa in domännamnet manuellt.

Domänlås är ytterligare en säkerhetsfunktion som kan förhindra obehöriga överföringar av din domän. Genom att låsa din domän hos din nuvarande registrator, kan du ge dig själv ett extra skyddslager mot domänkapning. Registry lock-funktionen är också ett effektivt verktyg för att säkra centrala domännamn och förhindra DNS-kapning, vilket är av yttersta vikt för registratorer och domäninnehavare.

Att välja en pålitlig registrator som erbjuder dessa säkerhetsfunktioner är viktigt för att bibehålla kontrollen över ditt domännamn. Genom att utnyttja dessa verktyg kan du vara säker på att din digitala fastighet förblir trygg och säker.

Vanliga problem och lösningar

Ibland kan man stöta på problem med sitt domännamn eller dess anslutning. Ett flertal felkoder kan signalera var problemet ligger, såsom:

 • Nätverksproblem mellan klient och domänkontrollant, indikeras av felkod 0x6BF eller 0x6D9.
 • Problem med nätverksanslutningen på en specifik TCP-port, indikeras av felkod 0x40.
 • Användare som saknar rättigheter, indikeras av felkod 0x569.

Det är inte ovanligt att tillfälliga fel som 0x534 uppstår när man söker efter måldomänen, vilket ofta löser sig självt efter en tid. Om klientdatorn saknar korrekt NetBIOS-namnmatchning till domänen kan fel 0x0000232A loggas. I sådana situationer kan loggfiler som Netsetup.log vara ovärderliga för att hitta rotorsaken till problemet och lösa det.

För att undvika dessa problem är det avgörande att hålla all nätverksinfrastruktur och behörigheter korrekt konfigurerade. Att ha en förståelse för de olika felkoderna och veta var man kan hitta loggfiler för felsökning är nyckeln till en smidig upplevelse med ditt domännamn på internet.

Hur väljer man ett bra domännamn

Ett starkt domännamn kan ha en avgörande inverkan på din online närvaro. Här är några tips för att välja ett bra domännamn:

 • Välj ett kort och lätt att komma ihåg namn
 • Undvik specialtecken som å, ä och ö för att säkerställa att det är lätt att skriva in i webbläsaren och för människor att komma ihåg
 • Tänk på att undvika specialtecken som kan orsaka förvirring i länder där de inte används och kan vara svåra att återskapa på alla typer av tangentbord

Genom att följa dessa tips kan du välja ett domännamn som hjälper dig att skapa en stark online närvaro.

När du väljer ett domännamn bör du också tänka på dess relevans för din verksamhet eller ditt ändamål. Namnet bör spegla ditt varumärke eller det innehåll som besökaren kan förvänta sig att finn på din webbplats. Ett minnesvärt och tydligt domännamn kan göra stor skillnad i att dra till sig och behålla besökare.

Tänk även på att göra ditt domännamn SEO-vänligt. Här är några tips för att göra det:

 • Välj ett enkelt och direkt domännamn
 • Undvik siffror och specialtecken i domännamnet
 • Använd relevanta nyckelord i domännamnet
 • Undvik att använda för långa domännamn

Även om sökmotorerna är sofistikerade nog att förstå och indexera underdomäner och komplicerade URL-strukturer, kan ett enkelt och direkt domännamn göra det lättare för sökmotorer att bestämma relevansen och därmed förbättra din placering i sökresultaten.

Sammanfattning

Att navigera i världen av domännamn kräver kunskap om dess många aspekter. Genom att förstå vad ett domännamn är, dess struktur och hur det interagerar med DNS, kan man göra välgrundade beslut om vilket namn man ska välja och hur man bäst skyddar det. Att registrera, använda och skydda ditt domännamn är avgörande för din digitala närvaro och bör hanteras med eftertanke och omsorg. Varje steg, från valet av toppdomän till hanteringen av underdomäner, spelar en roll i hur framgångsrikt ditt domännamn kommer att vara. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att din webbplats inte bara är lätt att hitta och komma ihåg utan också säker och välpresterande på det ständigt föränderliga internet.

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan en toppdomän och en underdomän?

Skillnaden mellan en toppdomän och en underdomän är att en toppdomän representerar den högsta nivån i domännamnssystemet, medan en underdomän är en specifik sektion eller tjänst kopplad till en huvuddomän.

Hur ofta måste jag förnya mitt domännamn?

Du måste förnya ditt domännamn regelbundet, oftast årligen, för att behålla rätten till det.

Kan jag skapa obegränsat med underdomäner?

Ja, du kan skapa ett obegränsat antal underdomäner utan extra kostnad, vilket ger stor flexibilitet för att organisera din webbplats. Skapa så många underdomäner som du behöver för att passa dina behov.

Är det viktigt att använda automatisk förnyelse för mitt domännamn?

Ja, användning av automatisk förnyelse är avgörande för att säkra ditt domännamn och undvika förfall. Det är ett effektivt sätt att undvika missade betalningar eller andra misstag.

Påverkar valet av toppdomän hur min webbplats rankas i sökresultaten?

Ja, valet av toppdomän kan påverka webbplatsens uppfattning och lokala relevans, men det är bara en del av en större SEO-strategi. Sökresultatrankningen tar hänsyn till många faktorer.