Vanliga misstag när man skapar en hemsida: Undvik dessa fällor!

In Alla inlägg, Hemsidor by Annika Vallgren

Skapandet av en hemsida kan vara en utmaning, särskilt för nybörjare. Men även erfarna designers kan göra misstag. I den här artikeln kommer vi att titta på de vanliga misstag att undvika när man skapar en hemsida och hur du kan förbättra din webbdesign för att få bästa möjliga resultat.

Vanliga misstag att undvika när man skapar en hemsida

Dålig navigering

Otillräckliga menyer

En av de vanligaste misstagen när man skapar en hemsida är att använda otillräckliga menyer. En väl utformad meny är en grundläggande del av en användarvänlig hemsida och spelar en avgörande roll för att ge besökarna en positiv upplevelse. En bra meny bör vara tydlig, enkel att använda och hjälpa besökarna att hitta det de söker snabbt och enkelt. För att undvika att göra misstag med menyn på din hemsida, bör du ta hänsyn till följande aspekter:

1. Håll menyn enkel och tydlig

Undvik att använda för många menyelement eller komplicerade strukturer, eftersom detta kan göra det svårt för besökarna att navigera på din hemsida och hitta det de söker. Försök att begränsa antalet huvudmenyelement till mellan 5 och 7, och använd endast undermenyer där det är absolut nödvändigt. Se till att menyn är tydlig och lättläst genom att använda lämpliga typsnitt och färger.

2. Använd beskrivande menynamn

För att göra det enkelt för besökarna att hitta det de söker, använd beskrivande och tydliga menynamn som ger en indikation på vad de kan förvänta sig att hitta på respektive sida. Undvik att använda vaga eller generiska menynamn, eftersom detta kan skapa förvirring och frustration för besökarna.

3. Placera viktig information först

När du organiserar menyn, se till att placera den viktigaste informationen först, eftersom detta är det som besökarna mest troligt letar efter. Exempel på viktig information kan inkludera dina produkter eller tjänster, kontaktinformation och en ”Om oss”-sida. Genom att placera dessa element i början av menyn gör du det lättare för besökarna att hitta det de söker och förbättrar därmed deras upplevelse på din hemsida.

4. Använd tydliga och konsekventa ikoner

Om du använder ikoner i din meny, se till att de är tydliga och konsekventa. Använd samma stil och färgschema för alla ikoner för att skapa en enhetlig och professionell känsla på din hemsida. Dessutom bör du använda ikoner som är intuitiva och lättförståeliga för att göra det enkelt för besökarna att navigera på din hemsida.

Genom att undvika dessa vanliga misstag och fokusera på att skapa en tydlig, enkel och användarvänlig meny för din hemsida kan du förbättra användarupplevelsen för dina besökare, öka deras engagemang och öka chansen för konverteringar.

Oklara länkar

Se till att länkarna på din hemsida är tydliga och enkla att klicka på. Använd beskrivande ankartexter och undvik generiska termer som ”klicka här” eller ”läs mer”. En väl utformad och tydlig länkstruktur är viktig för att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för besökarna att hitta relevant information på din hemsida. Här är några tips för att skapa effektiva och användarvänliga länkar:

1. Använd meningsfulla ankartexter

Ankartexten, det vill säga den text som besökaren klickar på för att följa en länk, bör vara meningsfull och beskriva vad som finns på den länkade sidan. Detta gör det enklare för besökarna att förstå vad de kan förvänta sig när de klickar på en länk och hjälper dem att hitta den information de söker snabbare.

2. Håll länkarna synliga

Länkarna på din hemsida bör vara tydligt synliga och lätta att hitta. Använd kontrasterande färger för att skilja länkarna från den omgivande texten och undvik att dölja länkar i stora block av text. Se till att länkarna är tillräckligt stora för att vara lätta att klicka på, särskilt på mobila enheter.

3. Undvik överdrivet många länkar

För att förbättra användarupplevelsen bör du undvika att överbelasta dina sidor med för många länkar. För många länkar kan göra det svårt för besökarna att hitta den information de söker och kan leda till att de blir överväldigade och lämnar din hemsida. Försök att begränsa antalet länkar på varje sida och se till att de är relevanta och användbara för besökarna.

4. Skapa en logisk och konsistent länkstruktur

Se till att länkarna på din hemsida är organiserade på ett logiskt och konsistent sätt. Detta innebär att länkarna bör följa en tydlig hierarki och att liknande länkar grupperas tillsammans. En logisk och konsistent länkstruktur gör det enklare för besökarna att navigera på din hemsida och hitta den information de söker.

5. Testa dina länkar regelbundet

Det är viktigt att regelbundet testa länkarna på din hemsida för att säkerställa att de fungerar korrekt och leder till rätt destination. Döda länkar eller länkar som leder till fel sida kan skapa frustration hos besökarna och ge intrycket av en dåligt underhållen hemsida. Använd verktyg som Broken Link Checker eller Screaming Frog för att regelbundet kontrollera dina länkar och åtgärda eventuella problem.

Genom att följa dessa tips för att skapa tydliga och användarvänliga länkar kan du förbättra användarupplevelsen på din hemsida, vilket i sin tur kan leda till ökad engagemang och konverteringsgrad. Kom ihåg att alltid fokusera på att skapa meningsfulla ankartexter, hålla länkarna synliga och lättillgängliga, undvika överdrivet många länkar och upprätthålla en logisk och konsistent länkstruktur. Sist men inte minst, glöm inte att regelbundet testa dina länkar för att säkerställa att de fungerar som de ska och leder besökarna till rätt destination.

För många klick för att nå målet

Besökare bör inte behöva klicka flera gånger för att nå sitt mål. Försök att minska antalet klick som krävs för att nå viktig information eller genomföra en åtgärd på din hemsida. En effektiv och användarvänlig navigationsstruktur är avgörande för att förbättra användarupplevelsen och öka chansen att besökare stannar kvar och engagerar sig på din hemsida. Här är några tips för att optimera din hemsidas navigering och minska antalet klick som krävs för att nå målet:

1. Organisera ditt innehåll på ett logiskt sätt

Strukturera ditt innehåll på ett logiskt och hierarkiskt sätt, med tydliga kategorier och underkategorier. Detta gör det enklare för besökarna att hitta den information de söker och minskar antalet klick som krävs för att nå en viss sida eller resurs.

2. Använd tydliga och beskrivande menyer

Se till att menyn på din hemsida är tydlig och lätt att förstå. Använd beskrivande menynamn som ger en indikation på vad besökarna kan förvänta sig att hitta på respektive sida. Detta hjälper besökarna att snabbt och enkelt navigera till den information de söker.

3. Implementera en sökfunktion

Genom att erbjuda en sökfunktion på din hemsida kan du göra det enklare för besökarna att hitta den information de söker utan att behöva klicka genom flera sidor. Se till att sökfunktionen är synlig och lättillgänglig på alla sidor på din hemsida.

4. Använd brödsmulemenyer

Brödsmulemenyer är en navigationshjälp som visar besökarnas aktuella plats på hemsidan och den väg de har tagit för att nå dit. Genom att använda brödsmulemenyer kan du göra det enklare för besökarna att förstå din hemsidas struktur och navigera tillbaka till tidigare sidor om det behövs.

5. Länka direkt till viktiga sidor eller resurser

För att minska antalet klick som krävs för att nå viktig information, överväg att placera direktlänkar till de mest populära eller viktiga sidorna på din hemsida i menyn, sidfoten eller i en särskild sektion på din startsida.

Genom att följa dessa tips för att optimera navigeringen på din hemsida och minska antalet klick som krävs för att nå målet, kan du förbättra användarupplevelsen och öka besökarnas engagemang och konverteringsgrad.

För mycket eller för lite information

Överväldigande besökare

Att ge för mycket information på en gång kan vara överväldigande för besökarna. Fokusera på att presentera information på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Använd punktlistor och mellanrubriker för att göra texten mer lättläst. När man möts av en stor vägg av text när man kommer in på en hemsida är det svårläst och det är lätt att hemsidesbesökaren surfar vidare och letar efter någon annan hemsida istället när sidan de besöker är för svårläst.

Otillräcklig information om produkter eller tjänster

Å andra sidan kan för lite information om dina produkter eller tjänster göra det svårt för besökarna att fatta beslut och påverka deras förtroende för ditt företag. Se till att du tillhandahåller tillräcklig information om dina produkter och tjänster, inklusive funktioner, fördelar, priser och eventuella garantier eller återbetalningsvillkor. Dessutom är det viktigt att du inkluderar tydliga och högkvalitativa bilder eller videor som visar dina produkter eller tjänster i användning samt kundrecensioner eller testimonials för att bygga förtroende och öka konverteringarna. Genom att ge besökarna all information de behöver för att fatta välgrundade beslut, ökar du chansen att de väljer ditt företag framför konkurrenterna.

Ignorera SEO

Dåliga sökord

Sökord är av yttersta vikt för att förbättra din hemsidas synlighet i sökmotorer som Google och Bing. Att använda dåligt valda eller irrelevanta sökord kan leda till att din hemsida rankar lågt i sökresultaten, vilket i sin tur minskar trafiken och antalet potentiella kunder. För att optimera din hemsida för sökmotorer och locka rätt målgrupp är det viktigt att fokusera på att använda sökord som är relevanta för ditt innehåll, dina produkter och tjänster samt din målgrupp.

För att hitta de mest effektiva sökorden för din hemsida kan du använda verktyg som Google Ads Keyword Planner, Moz Keyword Explorer eller Ahrefs Keywords Explorer. Dessa verktyg hjälper dig att identifiera populära och konkurrenskraftiga sökord som din målgrupp använder när de söker efter produkter eller tjänster som liknar dina.

När du har identifierat de mest relevanta sökorden för din hemsida är det viktigt att använda dem på ett naturligt och strategiskt sätt i ditt innehåll. Detta inkluderar att använda sökorden i rubriker, underrubriker, brödtext, bildtexter, alt-attribut och metadata som sidans titel och meta-beskrivning. Var dock försiktig med att inte överanvända sökord, eftersom detta kan leda till så kallad ”sökordstäppning” och resultera i att din hemsida rankar sämre i sökresultaten.

Förutom att använda relevanta sökord är det också viktigt att fokusera på att skapa högkvalitativt och engagerande innehåll som svarar på din målgrupps frågor och behov. Genom att erbjuda värdefull information och insikter kan du positionera dig själv som en expert inom ditt område och öka chanserna att din hemsida rankar högt i sökresultaten, vilket i sin tur leder till ökad trafik och konverteringar.

Otillräcklig intern länkning

Intern länkning hjälper till att förbättra din hemsidas struktur och gör det enklare för sökmotorer att hitta och indexera dina sidor. Se till att du har en bra intern länkstruktur och att dina sidor är lättillgängliga för både besökare och sökmotorer.

Otillräcklig mobilanpassning

Dålig responsiv design

En dålig responsiv design kan göra det svårt för besökare att använda din hemsida på mobila enheter. Se till att din hemsida är responsiv och anpassar sig efter skärmstorleken på användarens enhet för att erbjuda en optimal användarupplevelse.

För långsam mobil hastighet

Mobil hastighet är viktigt eftersom långa laddningstider kan leda till att besökare lämnar din hemsida innan den ens har laddats. Optimera din hemsida för snabbare laddningstider på mobila enheter genom att komprimera bilder, använda lämpliga filformat och minimera användningen av tunga skript.

Dålig användarupplevelse

För långa laddningstider

Som nämnt tidigare är långa laddningstider skadliga för användarupplevelsen och kan leda till att besökare lämnar din hemsida. Se till att din hemsida laddar snabbt och effektivt genom att optimera bilder, skript och andra resurser.

Svårt att hitta viktig information

Om besökare har svårt att hitta viktig information på din hemsida är det troligt att de lämnar sidan utan att utföra några åtgärder. Se till att viktig information, såsom kontaktuppgifter, produktinformation och priser, är lättillgänglig och tydligt presenterad.

Förbättra din webbdesign

Sätt användaren i centrum

Använd tydliga CTA-knappar

För att förbättra användarupplevelsen på din hemsida, använd tydliga och synliga CTA-knappar (Call To Action) som hjälper besökare att utföra önskade åtgärder, såsom att köpa en produkt, prenumerera på nyhetsbrevet eller kontakta dig.

Skapa användarvänliga formulär

Användarvänliga formulär gör det enklare för besökare att interagera med din hemsida och genomföra önskade åtgärder. Försök att hålla formulär enkla och tydliga, med så få fält som möjligt och tydliga instruktioner.

Fokusera på innehållet

Skapa engagerande och relevant innehåll

Engagerande och relevant innehåll är nyckeln till att hålla dina besökare intresserade och kvar på din hemsida. Se till att ditt innehåll är informativt, välskrivet och relevant för din målgrupp.

Använd rätt typsnitt och färger

Typsnitt och färger är viktiga element i din hemsidas design och kan påverka hur besökare uppfattar och interagerar med ditt innehåll. Välj typsnitt och färger som är lättlästa, estetiskt tilltalande och i linje med ditt varumärkes identitet.

Förbättra SEO

Använd relevanta sökord

För att förbättra din hemsidas SEO, använd relevanta sökord som speglar ditt innehåll och är populära bland din målgrupp. Genom att använda dessa sökord på ett naturligt sätt i ditt innehåll kan du öka din hemsidas synlighet i sökresultaten.

Förbättra intern länkning

För att ytterligare förbättra SEO, arbeta på att förbättra din interna länkning genom att se till att dina sidor är lättillgängliga och länkade på ett logiskt sätt. Detta gör det enklare för både besökare och sökmotorer att navigera och indexera din hemsida.

Mobiloptimering

Använd responsiv design

För att säkerställa att din hemsida fungerar bra på alla enheter, använd responsiv design som automatiskt anpassar sig efter skärmstorleken på användarens enhet. Detta ger en optimal användarupplevelse på både datorer och mobila enheter.

Förbättra mobil hastighet

För att förbättra mobil hastigheten, optimera din hemsida för snabbare laddningstider på mobila enheter. Detta kan innebära att komprimera bilder, använda lämpliga filformat, minimera användningen av tunga skript och använda snabba webbhotelltjänster.

Vanliga frågor

Vilka är de vanligaste misstagen när man skapar en hemsida? Vanliga misstag att undvika när man skapar en hemsida inkluderar dålig navigering, för mycket eller för lite information, ignorera SEO, otillräcklig mobilanpassning och dålig användarupplevelse.

Varför är SEO viktigt för webbdesign? SEO är viktigt för webbdesign eftersom det hjälper din hemsida att rankas högre i sökresultaten, vilket leder till mer trafik och potentiellt fler kunder.

Vad innebär responsiv design? Responsiv design innebär att din hemsida automatiskt anpassar sig efter skärmstorleken på användarens enhet, vilket ger en optimal användarupplevelse på både datorer och mobila enheter.

Hur förbättrar jag min hemsidas användarupplevelse? För att förbättra din hemsidas användarupplevelse kan du fokusera på att erbjuda tydliga CTA-knappar, användarvänliga formulär, engagerande och relevant innehåll samt snabba laddningstider.

Varför är mobiloptimering viktigt när man skapar en hemsida? Mobiloptimering är viktigt eftersom en stor del av webbtrafiken kommer från mobila enheter. En mobilanpassad hemsida ger en bättre användarupplevelse, vilket kan leda till högre konverteringar och bättre sökmotorrankningar.

Hur kan jag undvika vanliga misstag när jag skapar en hemsida? För att undvika vanliga misstag när du skapar en hemsida kan du fokusera på användarvänlig navigering, balanserad information, SEO-optimering, mobilanpassning och en bra användarupplevelse.

Hur kan jag förbättra konverteringsfrekvensen på min hemsida? För att förbättra konverteringsfrekvensen på din hemsida, se till att erbjuda enkel navigering, tydliga CTA-knappar, engagerande innehåll och en mobiloptimerad design. Dessutom kan du använda A/B-testning för att identifiera vilka designelement som fungerar bäst för att öka konverteringarna.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller färgval för min hemsida? När du väljer färger för din hemsida är det viktigt att tänka på kontrast, läsbarhet och hur färgerna representerar ditt varumärke. Använd färger som är i linje med ditt varumärkes identitet och som är lättlästa och estetiskt tilltalande för besökarna.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller bildval för min hemsida? När du väljer bilder för din hemsida är det viktigt att tänka på kvalitet, relevans och storlek. Använd högkvalitativa bilder som är relevanta för ditt innehåll och som inte försvårar laddningstiderna på grund av deras storlek. Komprimera bilder för att optimera laddningstiderna och använd lämpliga filformat.

Slutsats

Vanliga misstag att undvika när man skapar en hemsida kan vara kostsamma och tidskrävande att åtgärda i efterhand. Genom att följa tipsen i den här artikeln kan du förbättra din webbdesign och öka chanserna för framgång med din hemsida. Kom ihåg att sätta användaren i centrum, fokusera på innehållet, förbättra SEO och mobiloptimering samt att ständigt utvärdera och förbättra din hemsida för att möta användarnas behov och förväntningar.