Sekulära Humanistiska Partiet

När jag reflekterar över mitt arbete med Sekulära Humanistiska Partiets hemsida, inser jag hur varje projekt jag tar mig an bidrar till min professionella utveckling. Detta projekt var unikt på många sätt och gav mig värdefulla insikter i flera aspekter:

Anpassning efter Klientens Identitet

Arbetet med att integrera partiets logofärger i hemsidans design var en påminnelse om vikten av att visuellt återspegla en organisations identitet. Den mörkgula färgen, som valdes för sin symbolik, stärkte partiets varumärke och skapade en igenkännande digital närvaro.

Tekniska Utmaningar och Lösningar

Sedan tidigare har jag tagit för vana att dölja hemsidan under utvecklingsfasen och sedan avslöja det färdiga arbetet. Detta förfarande hjälpte till att minimera klientens oro under processen och säkerställer en positiv och överraskande avslöjning av den färdiga produkten.

Men den här gången dök det upp ett problem med att texten stack utanför skärmen när man tittade på den på mobiltelefonen. Att lösa problemet var en praktisk påminnelse om vikten av responsiv design och att faktiskt dubbelchecka alla sidorna på webbplatsen. I detta fall  tvingade det mig att tänka kreativt och tekniskt för att säkerställa att webbplatsen fungerade smidigt på alla enheter.

Projektet krävde att jag var flexibel och anpassningsbar. Att använda verktyg som Eye Dropper Tool och anpassad CSS för att uppnå exakta färgmatchningar var en påminnelse om vikten av detaljer i designprocessen.

Utbildning av klienten

Att skapa en hjälpfilm för att lära klienten hantera hemsidan visade sig vara ett effektivt sätt att överföra kunskap. Detta stärkte min förståelse för vikten av kundsupport och användarvänlighet.

Betydelsen av Användarcentrerad Design

Att inkludera funktioner som kontaktformulär och blogg, och att säkerställa att dessa var intuitiva och enkla att använda, underströk vikten av användarcentrerad design. Detta projekt har förstärkt mitt fokus på användarupplevelsen i alla mina webbdesignprojekt.

Lärande i Realvärlden

Detta projekt gav mig också möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken. Att navigera i de praktiska och tekniska aspekterna av webbdesign ger en djupare förståelse än vad som kan uppnås enbart genom teoretisk inlärning.

Att arbeta med en politisk organisation gav mig insikt i hur webbdesign kan användas för att effektivt kommunicera komplexa och viktiga budskap. Jag lärde mig att balansera estetik med informationens tydlighet och tillgänglighet.

Sammanfattningsvis har detta projekt inte bara stärkt mina färdigheter inom webbdesign utan också utvidgat min förståelse för hur digitala plattformar kan användas i politiska sammanhang. Jag känner mig nu mer säker på min förmåga att hantera liknande projekt i framtiden, och ser fram emot att fortsätta att växa och utvecklas inom mitt yrkesområde.

Besök gärna hemsidan!

Ta mig dit!

Dela gärna sidan!